במספר דברי חקיקה בהם חוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, תקנות ההוצאה לפועל, תש"ם-1979, פקודת השטרות [נוסח חדש] חוק הערבות, תשכ"ז-1967 ודברי חקיקה נוספים, נקבעו מנגנונים שונים להליכי הוצאה לפועל וגבייה המסדירים את דיני אכיפת החיובים.

במסגרת רשות האכיפה והגבייה ולשכת ההוצאה לפועל מבוצעים פסקי דין, שטרות, המחאות וחיובים שונים וכן הליכים למימוש משכנתא ושטרי משכון.


משרדנו מספק ייעוץ וליווי משפטי לנושים באכיפת חיובים ונקיטת הליכי הוצאה לפועל וביצוע פעולות גבייה תוך מתן חשיבות רבה לשמירה על זכויותיו הקנייניות של הנושה והשגת התוצאה המיטבית עבור הנושה.

משרדנו מייצג גם חייבים בהליכי התנגדות לביצוע שטר, בהליכים בטענת "פרעתי", בבקשות לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ, איחוד תיקים, צו תשלומים, וגיבוש פתרונות מתאימים בנסיבות של כל תיק וחייב באופן אשר יגשים מחד את עקרון ההגנה על קניינו של הנושה (מקום בו אין מחלוקת באשר לזכותו של הנושה לגביית חובו ו/או גובה החוב) ומאידך את זכותו של החייב לשמירה על זכויות יסוד בסיסיות ככבוד האדם וחירותו והגנה על קניינו.