במסגרת פרויקטים של התחדשות עירונית יוזמת הממשלה הכרזה על מתחמים כמיועדים להתחדשות עירונית, קרי פינוי-בינוי באופן אשר מביא לניצול יעיל של משאבי קרקע.

התחדשות עירונית מתבצעת בשלושה מסלולים, השניים הראשונים, פינוי- בינוי ועיבוי, מיועדים לרשויות מקומיות, ואילו המסלול השלישי, מיסוי, מיועד ליזמים.

במסגרת תוכנית מתאר ארצית מס' 38 [להלן: "תמ"א 38"] והתיקון הראשון לתוכנית זו מקבל הקבלן מהדיירים זכויות בנייה כאשר בתמורה מבצע הקבלן עבודות לחיזוק המבנה נגד רעידות אדמה, ובכלל זה הוספת ממ"ד, חיזוק המבנה, וכיוצא באלו עבודות לשיפוץ הבניין הקיים וחידושו. במסגרת תמ"א 38 תיקון מס' 2 הלכה למעשה מתאפשרת הריסת הבניין הקיים והקמת בניין חדש לחלוטין, בבנייה מתקדמת בהתאם לתקנים חדישים ועדכניים. במאי 2012 נכנס לתוקף תיקון מס' 3 לתמ"א 38 במסגרתו ניתן מענה לחוסרים שונים בתכנית המקורית, בין היתר הוספת זכויות בנייה וניוד זכויות בנייה.


משרדנו עוסק בליווי וייעוץ משפטי שוטף לדיירים ויזמים במסגרת פרויקטים של התחדשות עירונית ותמ"א 38 על נגזרותיה השונות, לרבות עריכת הסכמי התקשרות, ליווי מול הרשויות, הליכים נגד דיירים סרבנים וכיוצא באלו סוגיות הנלוות לפרויקטים של התחדשות עירונית ותמ"א 38.