בהתאם להוראות חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 הרי שעסקה במקרקעין הינה "הקניה של בעלות או של זכות אחרת במקרקעין לפי רצון המקנה, למעט הורשה על פי צוואה", קרי מקום בו הוקנתה זכות במקרקעין, והדבר הינו מרצון הרי שלפנינו עסקה במקרקעין.

זכויות קנייניות במקרקעין הינם בעלות, שכירות, משכנתא, זיקת הנאה וזכות קדימה, כאשר בדין נקבעו הוראות שונות בין היתר דרישת הכתב, המורה כי עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב, דרישת הרישום ולפיה עסקה במקרקעין תסתיים ברישום הזכויות שהוקנו, דיווח למיסוי מקרקעין בגין העסקה, עריכת שטר המקנה הזכויות וכיוצא באלו סוגיות הנובעות מביצוע עסקה במקרקעין.


 

משרדנו עוסק בייעוץ משפטי וליווי עסקאות מקרקעין מגוונות על כלל ההיבטים המתעוררים במהלך ביצוע העסקה. משרדנו עוסק בין היתר בעריכת עסקאות מכר דירות מיד שנייה, ליווי הסכמי רכישת דירות מקבלן, עריכת הסכמי שכירות, נכסים מסחריים, העברה ללא תמורה, ביצוע פעולות שונות במרשם המקרקעין, רישום צווי ירושה והקניית זכויות במקרקעין בהורשה, פירוק שיתוף לרבות באמצעות מינוי כונס נכסים באמצעות בית המשפט.

משרדנו מקפיד על ליווי מקצועי ישיר ואישי של הלקוח בתהליך העסקה, החל משלב המשא ומתן הטרום חוזי, בחינת העסקה וביצוע הבדיקות המשפטיות הנדרשות, עבור בהתקשרות החוזית, ליווי הלקוח מול גורמים שונים (בנקים למשכנתאות, מיסוי מקרקעין, לשכת רישום המקרקעין, רשם המשכונות, מנהל מקרקעי ישראל וכיוצא באלו), עד למסירה או קבלת החזקה בנכס והשלמת העסקה ברישום כמתחייב בדין.