"החברה המתוקנת רואה בהושטת קרש הצלה לחייבים, ובגאולתם
מהשתעבדות מתמשכת לחובות אין קץ, ערך חשוב"

[מתוך ע"א 4892/91 שבתאי אשכנזי נ' כונס הנכסים הרשמי פד"י מ"ח (1)]

הדין העוסק בהליכי פשיטת הרגל הינו פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 , תקנות פשיטת הרגל התשמ"ה-1985, כאשר הגורם האמון על פיקוח וליווי התהליך הינו כונס הנכסים הרשמי, במקביל למינוי נאמן לנכסי החייב עם מתן צו הכינוס.

הליכי פשיטת הרגל נועדו לאפשר כינוס נכסי החייב וחלוקתם בין נושיו בדרך היעילה ביותר וכן ליתן לחייב, שאיתרע מזלו ואינו מסוגל לשלם את חובותיו, הזדמנות לפתוח דף חדש בחייו, על ידי קבלת הפטר.

בית המשפט המוסמך בהליכי פשיטת רגל הינו בית המשפט המחוזי, השוקל בין היתר במסגרת בקשת החייב למתן צו הפטר את התנהגותו ותום ליבו של החייב לפני ובמהלך הליכי פשיטת הרגל, את האמור בתסקיר המוגש מטעם כונס הנכסים הרשמי ועמדת הנאמן תוך שעל בית המשפט לאזן בין הזכות הקניינית העומדת לנושים לבין זכותו של החייב, כי בתנאים מסוימים תינתן לו האפשרות לפתוח דף חדש בחייו.


משרדנו עוסק בדיני פשיטת הרגל ומספק ייעוץ וליווי משפטי לחייבים, תוך מתן דגש לאיתור הפתרון המיטבי עבור הלקוח בתוך הליך פשיטת הרגל, החל משלב עריכת הבקשה להכרזה על פשיטת רגל והגשתה וייצוג החייב בהליכים המשפטיים, מתן צו הכינוס, ליווי החייב בהליכים המתנהלים בפני הנאמן לרבות הליכי חקירה והגשת דוחות תקופתיים, ועד להגשת הבקשה למתן הפטר ויציאת החייב לדרך חדשה.